معنی و ترجمه کلمه خانه به دوش به انگلیسی خانه به دوش یعنی چه

خانه به دوش

gangrel
nomad
tramp
vagabond

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها