معنی و ترجمه کلمه خانه دارى به انگلیسی خانه دارى یعنی چه

خانه دارى

house work
housekeeping
menage
thrift

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها