معنی و ترجمه کلمه خانه دوخانوارى به انگلیسی خانه دوخانوارى یعنی چه

خانه دوخانوارى

duplex

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها