معنی و ترجمه کلمه خانه را تمیز کردن به انگلیسی خانه را تمیز کردن یعنی چه

خانه را تمیز کردن

houseclean

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها