معنی و ترجمه کلمه خانه ماندگى به انگلیسی خانه ماندگى یعنی چه

خانه ماندگى

spinsterhood

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها