معنی و ترجمه کلمه خانه و ساختمان ساخته شده از یخ به انگلیسی خانه و ساختمان ساخته شده از یخ یعنی چه

خانه و ساختمان ساخته شده از یخ

icehouse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها