معنی و ترجمه کلمه خانه ى مرتفع به انگلیسی خانه ى مرتفع یعنی چه

خانه ى مرتفع

aerie
eyrie

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها