معنی و ترجمه کلمه خانه کبوتران به انگلیسی خانه کبوتران یعنی چه

خانه کبوتران

dovecot
dovecote

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها