معنی و ترجمه کلمه خانه کشیش به انگلیسی خانه کشیش یعنی چه

خانه کشیش

manse
presbytery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها