معنی و ترجمه کلمه خانه یک اشکوبه به انگلیسی خانه یک اشکوبه یعنی چه

خانه یک اشکوبه

ranch house

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها