معنی و ترجمه کلمه خانه به انگلیسی خانه یعنی چه

خانه

domicil
domicile
home
house
lar
lares
lodge
quarterage
room
shack
socket

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها