معنی و ترجمه کلمه خانواده به انگلیسی خانواده یعنی چه

خانواده

clan
family
gens
household
ilk
menage
nation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها