معنی و ترجمه کلمه خانوادگى به انگلیسی خانوادگى یعنی چه

خانوادگى

domestic
familial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها