معنی و ترجمه کلمه خانگى به انگلیسی خانگى یعنی چه

خانگى

domestic
economical
homebred
homelike
homemade
household
indoor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها