معنی و ترجمه کلمه خان تفنگ به انگلیسی خان تفنگ یعنی چه

خان تفنگ

groove

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها