معنی و ترجمه کلمه خان درون لوله تفنگ به انگلیسی خان درون لوله تفنگ یعنی چه

خان درون لوله تفنگ

rifling

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها