معنی و ترجمه کلمه خاورى به انگلیسی خاورى یعنی چه

خاورى

eastern
oriental

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها