معنی و ترجمه کلمه خاکریز یاتپه شنى ساحل که باد آنها را جابجا مى کند به انگلیسی خاکریز یاتپه شنى ساحل که باد آنها را جابجا مى کند یعنی چه

خاکریز یاتپه شنى ساحل که باد آنها را جابجا مى کند

dune

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها