معنی و ترجمه کلمه خاکسترى مایل به آبى به انگلیسی خاکسترى مایل به آبى یعنی چه

خاکسترى مایل به آبى

griseous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها