معنی و ترجمه کلمه خاکه تلخه که به عنوان داروى مسکن استعمال مى شود به انگلیسی خاکه تلخه که به عنوان داروى مسکن استعمال مى شود یعنی چه

خاکه تلخه که به عنوان داروى مسکن استعمال مى شود

lupulin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها