معنی و ترجمه کلمه خاک رس چسبناک و خاکسترى مایل به آبى به انگلیسی خاک رس چسبناک و خاکسترى مایل به آبى یعنی چه

خاک رس چسبناک و خاکسترى مایل به آبى

gley


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها