معنی و ترجمه کلمه خاک رس چسبناک و خاکسترى مایل به آبى به انگلیسی خاک رس چسبناک و خاکسترى مایل به آبى یعنی چه

خاک رس چسبناک و خاکسترى مایل به آبى

gley

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها