معنی و ترجمه کلمه خاک زرگرى یا خاک معدن قابل استفاده به انگلیسی خاک زرگرى یا خاک معدن قابل استفاده یعنی چه

خاک زرگرى یا خاک معدن قابل استفاده

pay dirt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها