معنی و ترجمه کلمه خاک سرخ مایل به زرد به انگلیسی خاک سرخ مایل به زرد یعنی چه

خاک سرخ مایل به زرد

indian red

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها