معنی و ترجمه کلمه خاک مخصوص خشت سازى به انگلیسی خاک مخصوص خشت سازى یعنی چه

خاک مخصوص خشت سازى

adobe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها