معنی و ترجمه کلمه خباز به انگلیسی خباز یعنی چه

خباز

baker

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها