معنی و ترجمه کلمه خبره خوراک به انگلیسی خبره خوراک یعنی چه

خبره خوراک

gourmet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها