معنی و ترجمه کلمه خبرى به انگلیسی خبرى یعنی چه

خبرى

predicate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها