معنی و ترجمه کلمه خبرکش به انگلیسی خبرکش یعنی چه

خبرکش

newsmonger
quidnunc
snitch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها