معنی و ترجمه کلمه خبرگى به انگلیسی خبرگى یعنی چه

خبرگى

connoisseurship

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها