معنی و ترجمه کلمه خبرگیرى به انگلیسی خبرگیرى یعنی چه

خبرگیرى

intelligence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها