معنی و ترجمه کلمه خبرگیرى به انگلیسی خبرگیرى یعنی چه

خبرگیرى

intelligence


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها