معنی و ترجمه کلمه خبط کردن به انگلیسی خبط کردن یعنی چه

خبط کردن

fluff

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها