معنی و ترجمه کلمه خبط به انگلیسی خبط یعنی چه

خبط

aberration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها