معنی و ترجمه کلمه ختمى به انگلیسی ختمى یعنی چه

ختمى

hock

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها