معنی و ترجمه کلمه ختم کردن به انگلیسی ختم کردن یعنی چه

ختم کردن

fetch up

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها