معنی و ترجمه کلمه ختنه به انگلیسی ختنه یعنی چه

ختنه

circumcision

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها