معنی و ترجمه کلمه خجالت دادن به انگلیسی خجالت دادن یعنی چه

خجالت دادن

abash
embarrass
shame

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها