معنی و ترجمه کلمه خداى والامقام هندو که از خدایان سه گانه یا تثلیث دین هندو به شمار مى رود به انگلیسی خداى والامقام هندو که از خدایان سه گانه یا تثلیث دین هندو به شمار مى رود یعنی چه

خداى والامقام هندو که از خدایان سه گانه یا تثلیث دین هندو به شمار مى رود

siva

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها