معنی و ترجمه کلمه خداگراى به انگلیسی خداگراى یعنی چه

خداگراى

deist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها