معنی و ترجمه کلمه خدا دانستن به انگلیسی خدا دانستن یعنی چه

خدا دانستن

deify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها