معنی و ترجمه کلمه خدا دوستى به انگلیسی خدا دوستى یعنی چه

خدا دوستى

theocentricity
theocentrism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها