معنی و ترجمه کلمه خدا مرکز به انگلیسی خدا مرکز یعنی چه

خدا مرکز

theocentric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها