معنی و ترجمه کلمه خدا به انگلیسی خدا یعنی چه

خدا

deity
divinity
god
godhead
heaven
holy
numen
prime mover
the almighty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها