معنی و ترجمه کلمه خدمات اجتماعى به انگلیسی خدمات اجتماعى یعنی چه

خدمات اجتماعى

civil service
social service
social work

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها