معنی و ترجمه کلمه خدمت انجام دادن به انگلیسی خدمت انجام دادن یعنی چه

خدمت انجام دادن

serve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها