معنی و ترجمه کلمه خدمت رسیدن و خدمت کردن به انگلیسی خدمت رسیدن و خدمت کردن یعنی چه

خدمت رسیدن و خدمت کردن

wait on
wait upon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها