معنی و ترجمه کلمه خدمت وظیفه به انگلیسی خدمت وظیفه یعنی چه

خدمت وظیفه

military service

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها