معنی و ترجمه کلمه خرابى تجهیزاتى به انگلیسی خرابى تجهیزاتى یعنی چه

خرابى تجهیزاتى

equipment failure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها