معنی و ترجمه کلمه خرابى به انگلیسی خرابى یعنی چه

خرابى

decay
demolition
desolation
destruction
devastation
dilapidation
disrepair
eversion
failure
godsend
havoc
ruin
ruination
wrack
wreck
wreckage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها