معنی و ترجمه کلمه خرابکار به انگلیسی خرابکار یعنی چه

خرابکار

ratter
ruiner
saboteur
subversive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها