معنی و ترجمه کلمه خراب کردن به انگلیسی خراب کردن یعنی چه

خراب کردن

amortize
batter
botch
bungle
corrupt
demolish
destroy
deteriorate
devastate
dilapidate
disfigure
impair
muck
muddle
pull down
ruin
ruinate
take down
unbuild
undo
unmake
vitiate
wrack
wreck

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها